Mezunlarımız...
Beytepe
Hacettepe
Uzaktan Eğitim

DUYURULAR

 

 

Uzaktan Eğitim süreciyle ilgili her türlü bilgiye aşağıda verilen Anabilim Dalı linklerinden ulaşabilirsiniz.

 

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BALAMAN (ubalaman@gmail.com)

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Uzaktan Eğitim Koordinatörü

 

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim Koordinatörü :

Öğr. Gör. Ayşe DOLAR KARAKAYA (adolar@hacettepe.edu.tr) 

 

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim Koordinatörü :

Dr. Öğr. Üyesi Barış AYDIN (barisa@hacettepe.edu.tr)

 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim Koordinatörü :

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BALAMAN (ubalaman@gmail.com)