Mezunlarımız...
Beytepe
Hacettepe
Tanıtım

Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün amacı, Türk eğitim sisteminin gereksinim duyduğu yabancı dil öğretmenlerini yetiştirmektir.

Temel eğitimin sekiz yıla çıkarılmasıyla birlikte bölümümüz öğretmen yetiştirme hedeflerini genişletmiştir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne bağlı, her birinin kendi akademik programları bulunan üç farklı anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dalları sırasıyla; İngiliz Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi ve Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallarıdır. İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi ve Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalları kendi lisans programlarını yürütmektedirler. Ayrıca; İngiliz Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi ve Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallarının yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır.

Bölümümüzde modern araç ve gereçlerle eğitim-öğretim olanağı sunulmaktadır. Öğrenciler bilgisayar - teknoloji dersliklerinden bölüm kitaplığından yararlanabilmektedirler. 

Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda öğretmenlik yapabildikleri gibi yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla akademik hayata da atılabilmektedirler.