Mezunlarımız...
Beytepe
Hacettepe
Komisyonlar ve Koordinatörlükler

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

KOMİSYONLAR VE KOORDİNATÖRLÜKLER

 

SAAT BAŞI ÜCRETLE GÖREVLENDİRME KOMİSYONU ÜYELERİ:

Prof. Dr. Şerife Ünver

Prof. Dr. Nuray Alagözlü

Prof. Dr.  Dalım Çiğdem Ünal

Prof. Dr.  Hacer Hande Uysal Gürdal

Doç. Dr. İrem Onursal Ayırır

 

BÖLÜMÜMÜZ TANITIM KOORDİNATÖRÜ:

Arş. Gör. Dr. Cengiz Sarıçam

 

BÖLÜMÜMÜZ WEB SORUMLULARI:

Dr. Öğretim Üyesi Barış Aydın

Arş. Gör. Dr. Devran Demir

Arş. Gör. Ramazan Yetkin

 

MAL MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU GÖREVLİLERİ:

Prof. Dr. Hacer Hande Uysal Gürdal

Dr. Öğretim Üyesi Hatice Ergül

 

PROGRAM  KOORDİNATÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Fırat Altay (Bölüm Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Barış Aydın (FDÖ Koordinatörü)

Öğr. Gör. Ayşe Dolar Karakaya  ve Arş. Gör. Nurcihan Sönmez Genç(ADÖ Koordinatörleri)  

 

UYGULAMA KOORDİNATÖRLERİ

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü: Öğr. Gör. Ayşe DOLAR KARAKAYA
            
İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı: Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERGÜL
            Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı: Dr. Öğr. Üyesi Barış AYDIN
            Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı: Öğr. Gör. Ayşe DOLAR KARAKAYA

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

  • İngiliz Dili Erasmus Koordinatörü

DR. ÖĞR. ÜYESİ  NİLÜFER CAN DAŞKIN (İDÖ)

ARŞ. GÖR. FATMA BADEM (İDÖ ERASMUS KOORDİNATÖR YRD.)

 

  • Alman Dili Erasmus Koordinatörü

ARŞ. GÖR. DR. CENGİZ SARIÇAM  (ADÖ)

ÖĞR. GÖR. AYŞE DOLAR KARAKAYA (ADÖ ERASMUS KOOR.YRD)

 

  • Fransız Dili Erasmus Koordinatörü

 DR. ÖĞR. ÜYESİ  BARIŞ AYDIN (FDÖ)

 

FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

  • İngiliz Dili Eğitimi

PROF. DR. HACER HANDE UYSAL  (İDÖ)

ARŞ. GÖR. HİLAL GÜNEŞ (İDÖ FARABİ KOORDİNATÖR YRD.)

 

  • Fransız Dili Eğitimi

ARŞ. GÖR. FULYA BOYRAZ (FDÖ)

 

  • Alman Dili Eğitimi

ÖĞR. GÖR. AYŞE DOLAR KARAKAYA (ADÖ)

 

MEVLANA KOORDİNATÖRLERİ

PROF. DR. NURAY ALAGÖZLÜ (İDÖ) ve Arş. Gör. Ramazan Yetkin

ARŞ. GÖR. FULYA BOYRAZ (FDÖ)

ÖĞR. GÖR. AYŞE DOLAR KARAKAYA  (ADÖ)

 

BOLOGNA SORUMLULARI  (AKTS )

PROF. DR. ŞERİFE ÜNVER BÖLÜM SORUMLUSU

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ  NİLÜFER CAN DAŞKIN (İDÖ SORUMLULARI)

PROF. DR. DALIM ÇİĞDEM ÜNAL   LİSANSÜSTÜ SORUMLUSU ÖĞR. GÖR. AYŞE DOLAR KARAKAYA LİSANS SORUMLUSU (ADÖ SORUMLULARI)

PROF. DR. ECE KORKUT  LİSANSÜSTÜ SORUMLUSU - DOÇ.DR. İREM ONURSAL AYIRIR LİSANS SORUMLUSU (FDÖ)

 

DERS PROGRAMI GİRİŞ YETKİLİSİ (MEKSİS)

DR. ÖĞR. ÜYESİ  İSMAİL  FIRAT ALTAY

ARŞ. GÖR. NURCİHAN SÖNMEZ GENÇ

ARŞ. GÖR. FULYA BOYRAZ

 

ÇİFT ANADAL KOORDİNATÖRLERİ

DOÇ. DR. İREM ONURSAL

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ EMEL ERİM

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ HATİCE ERGÜL

 

ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU DEĞERLENDİRME VE İNCELEME  KOMİSYONU

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞU ATAŞ

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ NİLÜFER CAN DAŞKIN

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ BARIŞ AYDIN

 

AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU ÜYELERİ

Prof. Dr. Ayten Genç

Prof.Dr. Nuray Alagözlü

Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Balaman

 

BÖLÜM VE ANABİLİM DALI BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ

Prof. Dr. Hacer Hande Uysal Gürdal